MARTIN KUDLA

Post/Landscape
03.09.2016


Silent Lords
16.08.2016


Quantum Vacuum
14.08.2016


Art-fosil-cell
28.05.2016


Výmena
28.05.2016

  Inštalácia


Self naration
27.05.2016


Hľadanie Autora
27.05.2016

Martin Kudla pracuje formou priemyselných rezov a autorských ťahov štetcom, ladiac svoje diela až do pochmúrneho a patetického hávu a do určitej mieri i expresívneho výrazu. Centrálnou témou jeho vystavených diel je figúra autora , prostredníctvom ktorej Kudla koncepčne rieši problém hľadania identity umelca a cez typické nenápadné mriežky aj jeho postavenie v spoločnosti. Túto jeho tému spája dominujúci sujet, obsahovo […]