Self naration

„Už nie je vierohodný žiadny príbeh. Metanarativným príbehom alebo veľkým príbehom myslím práve rozličné rozprávania, ktoré majú mat legitimizačnú funkciu . Ich úpadok nebráni nijako tomu , aby miliardy drobných príbehov nevytvárali naďalej tkanivo každodenného života“. (Lyotard In Orišková, 2002, s. 71)