MARTIN KUDLA

Mgr. art. Martin Kudla

EDUCATION

Od roku 2015 Interný doktorand na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici-Katedra Maľby, Školiteľ: doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal

2007-2009 Ateliér Súčasného Obrazu, prof. R. Sikora, doc. A. Szentepétery 

2003-2007 Fakulta Umení TU Košice, Ateliér Súčasného Obrazu, doc. A. Szentepétery 

2001-2003 FHPV Prešovská Univerzita

1997-2001 Škola Úžitkového Výtvarníctva Košice, Reštaurovanie


EXHIBITIONS

2016 KOMIXXX fest, Budapešť, Sziget, Maďarsko

2016 Výtvarné sympózium Hala, Trenčín

2016 Maľba BB, Mestská Galéria Rimavská Sobota

2016 Výstava absolventov Ateliéru súčasného obrazu Adama Szentpéteryho Prešov Carafova Väznica

2015 Výstava ROOT III- Repický/Kudla ,Prešov Carafova Väznica

2015 SILENT LORDS, Kotolňa, art space, Košice

2014 KOMIXXX fest, Budapešť, Sziget, Maďarsko

2013 ATELIéR SúčASNéHO OBRAZU 1999 / 2013, doc. Adam Szentpétery, akad. mal., kolektívna výstava, Vihorlatské osvetové stredisko, Humenné

2012 ROOT II, Martin Kudla & Rado Repický, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

2010 I’M FROM NOWHERE, Andy Warhol, Martin Kudla, Rado Repický, Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu, Francúzsko

2010 SEJF BOOK, kolektívna výstava, Sarišská Galéria v Prešove

2009 SELF NARRATION, Galéria Jána Koniarka, Trnava

2009 SELF NARATTION, Východoslovenská galéria Košice

2009 WARHOL KUDLA REPICKý, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz, Poland

2008  Root – Martin Kudla, Rado Repický  Múzem A. Warhola, Medzilaborce

2007  Mapovanie, výstava prác študentov FU TU, Múzeum A. Warhola, Medzilaborce

2007 55. výročie založenia Technickej Univerzity v Košiciach Aula Maxima

2006  1st Nagano International Video Art Festival 2006, Japonsko

2005 Múzeum Vojtecha Lofflera Košice výstava študentov FUTU

2005 PRIESKUM – PRIESKUMY Považská galéria umenia v Žiline

2004 Volume 5., Výstava študentov katedry Výtvarných umení a intermedii FUTU Košice Wawe