Hľadanie Autora

Martin Kudla pracuje formou priemyselných rezov a autorských ťahov štetcom, ladiac svoje diela až do pochmúrneho a patetického hávu a do určitej mieri i expresívneho výrazu. Centrálnou témou jeho vystavených diel je figúra autora , prostredníctvom ktorej Kudla koncepčne rieši problém hľadania identity umelca a cez typické nenápadné mriežky aj jeho postavenie v spoločnosti. Túto jeho tému spája dominujúci sujet, obsahovo koketujúci s autorovým vyrovnávaním sa mocenskými praktikami a snahou o zachovanie identity a individuality maľovaním autoportrétu štylizujúceho sa v ploche vo vizuálnych mriežkach byrokratizujúceho sa sveta , v ktorom akoby definuje svoje miesto autorským ťahom. V Kudlovom prípade ide o hlboké psychologické sondy do svojho vnútra v dôsledku prežitých životných udalostí, ktorým dovoľuje, v dobrom slova zmysle, vizuálne preniknút do konceptu jeho výtvarnej tvorby.

 

Martin Cubjak , M. A.

Kurátor Múzea Moderneho Umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.